Spremljanje otrok


Moderno učenje zahteva mentorje, ne klasičnih učiteljev. Ker je virov informacij vedno več, se je vloga učitelja spremenila iz vira informacij v upravitelja učenja. Učitelj ni več vseved in ocenjevalec znanja, pač pa motivator učencev in nadzornik učnega procesa.

Učenci se lahko danes vedno več učijo samostojno skozi raziskovanje spletnih virov. Mentor jih pri tem usmerja, da preverjajo informacije, jih beležijo, povezujejo in urejajo v smiselno celoto in le-to skupaj s svojo domišlijo uporabijo pri ustvarjanju (tehnoloških) izdelkov.

Mentorji pri Spreten.si smo zavezani temu, da naredimo učenje oprijemljivo. Oprijemljivost se začne s tem, da pri iskanju problemov sledijo svojim interesom in izberejo tiste, ki se jih “dotikajo”. Nato otroke motiviramo, da najdene rešitve preizkusijo in jim s tem pokažemo, da so njihove ideje in znanje pomembni.

Predvsem pa jih motiviramo, da vztrajajo pri iskanju najboljše rešitve. Cilj je najti rešitev, ki bo uporabna tudi za druge, ki imajo podoben problem in jo tako narediti podjetniško zanimivo.