Select Page

Projekt DigiMedia

Projekt “DigiMedia – Spodbujanje digitalnih kompetenc učiteljev v izobraževanju odraslih” je srateško partnerstvo (KA2) programa Erasmus+, ki je potekal od oktobra 2019 do julija 2022 (dvoletni projekt je bil podaljšan zaradi Covid-a za 9 mesecev). V projektu je bilo izdelanih 5 izdelkov:

  1. Kriteriji za merjenje kakovosti digitalnih izobraževalnih medijev/izdelkov, ki jih lahko uporabljajo učitelji in učenci (v izobraževanju odraslih)
  2. Platforma MediaData, v katero lahko uporabniki vnašajo informacije in ocene (na podlagi kriterijev pod 1) o digitalnih izobraževalnih izdelkih (v izobraževanju odraslih) v 6 jezikih (nemško, angleško, grško, madžarsko, nizozemsko in slovensko)
  3. Vzorčni porogrami mešanega učenja (blended-learning), ki vključujejo uporabo digitalnih izobraževalnih izdelkov – v 5 jezikih partnerstva (nemško, grško, madžarsko, nizozemsko in slovensko)
  4. Vzpostavitev skupnosti DigiMedia, v kateri lahko učitelji in učenci (v izobraževanju odraslih) izmenjujejo mnenja in izkušnje o digitalnih izobraževalnih medijih (za dostop potrebna prijava na platformo EPALE)
  5. E-knjiga s teoretično osnovo za delo v projektu in predstavitvijo rezultatov projekta

Več o projektu je na njegovi spletni strani (v nemščini in delno angleščini ter 4 jezikih partnerstva) www.edumedia-online.eu

DIgiM Website