HekLab programiranje

 

HekLab je laboratorij za programiranje (»hekanje«). V njem povezujemo programiranje z vsem, kjer nam pride prav. V bistvu se učimo analitičnega in logičnega mišljenja, ki je podlaga programiranja. To počnemo preko reševanja problemov.

V HekLabu najprej poiščemo probleme, ki se otrokom zdijo zanimivi. Nato jih razstavimo na manjše delčke, za njih iščemo rešitve (v programski jezikih) in na koncu te delne rešitve sestavimo v celoto (npr. program za računanje, animacijo ali igrico). Problem, njegovo reševanje in programiranje nam lahko vzame en termin, en teden ali tri mesece.

Spreten.si s HekLabom rešuje problem, da otroci veliko uporabljajo tehnologije, nimajo pa znanja, da bi uporabljano spreminjali po svoje (hekali) in v prihodnosti soustvarjali nove tehnologije.

V HekLabu otroke peljemo do naslednjih življenjskih spoznanj:

  • z analitičnim in algoritemskim oz. računalniškim načinom razmišljanja lahko rešimo marsikateri problem v življenju;
  • programiranje je izražanje tega, kar smo predtem domislili in je zadnji del miselnega procesa reševanja problemov;
  • večina tehnologij temelji na programskih jezikih, ki se jih lahko naučimo brati, spreminjati in ustvarjati;

Pri tem se otroci učijo naslednje tehnične spretnosti:

  • programiranje v več jezikih (Scratch, S4A);
  • vizualizacija in analiza problemov in sinteza rešitev;
  • povezovanje programov in računalnika z drugimi napravami (npr. arduino);