KAJ POČNEMO? 

Otrokom, ki telefone, tablice in računalnike uporabljajo za igranje igric in zgolj za zabavo, pokažemo, kaj lahko počnejo na teh napravah, da bodo ustvarjalni, naučimo jih programirati in ustvarjali igrice, sestavljati in voditi robote, 3D tiskati in podobno. Zelo na kratko: Ko gre za tehnologije, spreminjamo otroke potrošnike v otroke ustvarjalce.

ZAKAJ TO POČNEMO?

1. Obvladovanje računalništva v kombinaciji z ustvarjalnostjo in kritičnim mišljenjem postaja najpomembnejša kompetenca 21. stoletja. V Veliki Britaniji so računalništvo uvedli kot obvezni predmet od prvega do zadnjega razreda osnovne šole.

2. Otroci uporabljajo elektronske naprave za zabavo, včasih prekomerno. V teh napravah pa se skriva veliko več – poznamo orodja, s katerimi spodbujamo kreativnost, na igriv način učimo programirati, se povezujemo z roboti, 3D tiskalniki in podobno.

3. Programiranje temelji na logiki in skupaj z ustvarjalnostjo tvori idealen način mišljenja, ki krepi sposobnost reševanja problemov. Ta pa je življenjskega pomena.

KAKO TO POČNEMO?

Naše vodilo je otrok, njegove želje in potrebe. Postavljamo meje, a ne omejujemo otrokove domišljije. Imamo srečo, da imajo otroci računalnike radi in so zelo motivirani za delo z njimi. Mi jih usmerimo, kaj na njih počnejo, in učimo, kako to počnejo vedno bolje. Več o učenju smo zapisali tukaj.

KAKO VKLJUČITE SVOJEGA OTROKA?

Da otroke naučimo ustvarjalne rabe novih tehnologij delamo z njimi redno, vsak teden po eno polno uro. Le z rednim delom (“treningom”) lahko otrok postane res izreden na nekem področju in pri nas so to nove tehologije.

Spodaj je starost otrok podana informativno, starejši otrok lahko začne tudi v mlajši skupini (še posebej, če je začetnik) in obratno (če se mlajši otrok hitro uči ali že kaj zna).

Naše “klasične”, plačljive (30€/mesec) delavnice so na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru (Koroška c. 160, “pri Štuku”).

  • Torek 17.30 – 18.30: nadaljevalni za 10 do 14 let (programiranje: Python, C Sharp / C#)
  • Petek 16.30 – 17.30: nadaljevalni 10 do 14 let (3D modeliranje in oblikovanje)

Od marca in vsaj do junija 2020 smo uspeli zagotoviti sredstva za plačilo mentorjev iz projekta oz. platforme konS, tako da so spodnje delavnice brezplačne, a jih lahko redno obiskujejo le tisti otroci, ki izkažejo “talent za tehniko ali programiranje” (preizkusijo oz. par krat obiščejo jih lahko vsi otroci, za katere starši menijo, da so “nadarjeni za tehniko ali računalništvo”). Te delavnice so v Inkubatorju Mladinskega kulturnega centra Maribor, Koroška cesta 18.

  • Ponedeljek: 16.30 – 17.30, začetni za 6 do 10 let (učenje programiranja in robotike)
  • Ponedeljek:17.30 – 18.30, začetni za 6 do 10 let (učenje programiranja in robotike)
  • Sreda 16.30 – 17.30: nadaljevalni za 10 do 14 let (robotika, programiranje)
  • Sreda 17.30 – 18.30: nadaljevalni za 10 do 14 let (robotika, programiranje)

Če za vpis potrebujete več informacij, lahko uporabite menije na vrhu ali dnu strani, pokličete na 041 994901 ali pišete na marko.ivanisin@gmail.com