Select Page

Zaključili smo projekt Digitalna ustvarjalnica Spreten.si, k ista ga v šolskem letu 2020/21 finančno podprla Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru razpisa Centra za kreativnost pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Nastala je tudi spodnja (začasna) spletna stran za nov prostor za drugačno izobraževanje (otrok) v Mariboru.

KAJ POČNEMO? 

Otrokom, ki telefone, tablice in računalnike uporabljajo za igranje igric in zgolj za zabavo, pokažemo, kaj lahko počnejo na teh napravah, da bodo ustvarjalni, naučimo jih programirati in ustvarjali igrice, sestavljati in voditi robote, 3D tiskati in podobno. Zelo na kratko: Ko gre za tehnologije, spreminjamo otroke potrošnike v otroke ustvarjalce.

ZAKAJ TO POČNEMO?

1. Obvladovanje računalništva v kombinaciji z ustvarjalnostjo in kritičnim mišljenjem postaja najpomembnejša kompetenca 21. stoletja. V Veliki Britaniji so računalništvo uvedli kot obvezni predmet od prvega do zadnjega razreda osnovne šole.

2. Otroci uporabljajo elektronske naprave za zabavo, včasih prekomerno. V teh napravah pa se skriva veliko več – poznamo orodja, s katerimi spodbujamo kreativnost, na igriv način učimo programirati, se povezujemo z roboti, 3D tiskalniki in podobno.

3. Programiranje temelji na logiki in skupaj z ustvarjalnostjo tvori idealen način mišljenja, ki krepi sposobnost reševanja problemov. Ta pa je življenjskega pomena.

KAKO TO POČNEMO?

Naše vodilo je otrok, njegove želje in potrebe. Postavljamo meje, a ne omejujemo otrokove domišljije. Imamo srečo, da imajo otroci računalnike radi in so zelo motivirani za delo z njimi. Mi jih usmerimo, kaj na njih počnejo, in učimo, kako to počnejo vedno bolje. Več o učenju smo zapisali tukaj.

KAKO VKLJUČITE SVOJEGA OTROKA?

Od poletnih počitnic 2020 spreten.si deluje kot “odprta ustvarjalnica”, kjer se otroci učijo sami, kot se učijo med igro in pri stvareh, ki jih zanimajo in jih sami raziskujejo. Mentorji jim ne dajemo navodil (kot je to v šoli), pač pa jim predstavimo izzive, probleme, ter jim nudimo pomoč in podporo, ko pri reševanju le-teh trčijo ob prepreke, ki jim preprečujejo nadaljevanje razvoja svoje ideje.

Idejo zgoraj opisane Digitalne ustvarjalnice spreten.si, smo realizirali v okviru projekta Centra za kreativnost, ki sta ga financirala Ministrstvo za kulturo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informaci je na tej povezavi na Digitalno ustvarjalnico.

Če za vpis potrebujete več informacij, lahko uporabite menije na vrhu ali dnu strani, pokličete na 041 994901 ali pišete na marko.ivanisin@gmail.com